Upplev tryggheten och enkelheten i att göra
affärer med oss.

Vi håller vad vi lovar och strävar efter att vara ert förstaval när det gäller råmaterial och mineraler.

Mer än 80 års erfarenhet av leveranser till
den metallurgiska och keramiska industrin.


Välj oss när kvalitet och omtanke räknas.
               Vi tål att jämföras med!

Högsta kreditvärdighet i mer än 20 år i rad.

FÖRETAGSPRESENTATION


AB INDESKO är ett privatägt familjebolag grundat år 1934.

 

Bolagets affärsidé är och har alltid varit att förse den metallurgiska industrin i Skandinavien och den keramiska och eldfasta industrin i Sverige med kundanpassade råmaterial, mineraler och industriförnödenheter.


Huvudkontoret är beläget i Stockholm medan företagets lager- och produktionsenhet är förlagd till Västerås.
Valet av Västerås har sin förklaring i främst två faktorer, dels den geografiska närheten till kundkretsen och dels tillgången till en väl positionerad hamn med stor kapacitet i Mälaren.


Bolagets målsättning har i alla tider varit att skapa långsiktiga och personliga affärsrelationer med sina leverantörer och kunder. AB INDESKO representerar och samarbetar med en rad ledande producenter runt om i världen såsom t.ex. Mexichem Fluor, Glencore, Sibelco och Magna.

 

Vår marknadsstrategi bygger på Kvalitet och Mervärde.
Tradition, Kunskap, Kvalitet, Säkerhet och Service är honnörsord för oss. Ambitionen är alltid att möta och överträffa våra kunder och leverantörers krav, förväntningar och önskemål på oss.


All tillverkning och kundanpassning av de importerade råmaterialen sker vid den egna anläggningen i Västerås.

I försäljningsprogrammet återfinns bl.a.
 • Toppslagger
 • Flusspat (metallurgisk-keramisk)
 • Flusspatkoncentrat (acid grade)
 • Bauxit
 • Aluminium
 • Aluminiumoxid
 • Olivinsand
 • Kromitsand
 • Leror - Ball Clay / Kaolin
 • Magnesit / Magnesitmassor
 • Egenutvecklade receptblandningar
 • Kundspecifika mixer
 • Magnetit
 • Perlit
 • Ferrosvavel

LAGER - PRODUKTION


Snabba och effektiva "just in time" leveranser till kunderna säkerställs genom företagets egna lager- och produktionsenhet i Västerås som är belägen i direkt anslutning till Västra hamnen.

De importerade råmaterialen tas in med båt, container eller järnväg i poster om 500-4000 ton per leveranstillfälle.
Allt inkommande material lagerläggs efter lossning skett i väl separerade lagringsfack under tak.

Företagets anläggning har en total lagringskapacitet om 25 000 ton råvaror i bulk respektive
10 000 ton emballerat / förpackat material.

Produktionen är uppdelad i två fristående processanläggningar i syfte att öka effektiviteten och minimera
risken för kontaminering. Den totala produktionskapaciteten uppgår till 50 000 ton / år baserat på 1 arbetsskift.

Kundanpassning och tillverkning säkerställs i våra mycket effektiva och flexibla produktionsprocesser där vi har möjlighet att erbjuda:

 • Torkning
 • Krossning
 • Siktning
 • Blandning / Mixning
 • Metallseparering
 • Packetering

Leverans och leveranform sker efter våra kunders specifika önskemål och krav.
Vi kan leverera:
 • Löst lastat material på tippbil
 • Bulk i silobil
 • Pallgods på lastbil eller järnväg
 • Bulk eller pallgods lastat i container
 • Material i Big Bag av valfri storlek
 • Material i säckar, fat och container

HÅLLBARHET - KVALITET - MILJÖ


AB INDESKO ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling där vårt arbete ska kännetecknas av orden ansvar och respekt. Kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet utgör centrala hörnstenar i företaget och dess arbete.

Ambitionen är att bedriva vår verksamhet på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt med största möjliga hänsyn till
vår omgivning; människor, miljö och samhälle.

Vi tar vårt sociala ansvar på största allvar. En god värdegrund ska genomsyra företaget och dess anställda
där mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald alltid ska respekteras.

Verksamheten ska utformas med största möjliga hänsyn till den omgivande miljön där de miljömässiga konsekvenserna av olika beslut och åtgärder alltid ska beaktas. Samma synsätt gäller vid val och utvärdering
av företagets produkter och tjänster, leverantörer och samarbetsparters samt transport och logistiklösningar. Målsättningen är att minimera vår negativa påverkan så långt som möjligt och att alltid eftersträva de bästa och mest effektiva lösningarna. Satsningar på modern och effektiv processteknik, maskinutrustning, styr- och reglerteknik samt fordon hjälper till att säkerställa ett maximalt materialutnyttjande till en så låg och effektiv resursförbrukning som möjligt. Materialrester återanvänds i största möjliga mån och ges nytt liv som ingående material i nya försäljningsbara produkter.

Våra miljöambitioner säkerställs genom en löpande uppdatering av information och kunskap på miljöområdet.
Det är vår fulla övertygelse att ett konsekvent och långsiktigt miljöarbete är värdeskapande och leder till miljövinster för alla parter.

AB INDESKO ser sina anställda som sin viktigaste tillgång och strävar efter att skapa en så hälsosam, säker,
god och stimulerande arbetsplats som möjligt. Genom vidareutbildning av vår personal ser vi till att uppmuntra och möjliggöra ett eget ansvar och en systematisk utveckling av vårt hållbarhets- miljö- och kvalitetsarbete där alla förslag till förbättringsåtgärder uppmuntras i syfte att säkerställa en så god totalkvalitet i verksamheten som möjligt.

KUNDER

 • Foto: Stig-Göran Nilsson - Luleå (Jernkontoret)


STÅLVERK / METALLPRODUCENTER

 • Carpenter Powder Products
 • Celsa Armeringsstål
 • Ellwood Quality Steels
 • Erasteel
 • Höganäs Sweden
 • Kanthal
 • Outokumpu Stainless
 • Ovako
 • Sandvik
 • Björneborg Steel
 • SIJ Metal Ravne
 • SSAB
 • Uddeholms
 • Hydro
 • Kubal


GJUTERIER

 • Combi Casting / Combi Wear Parts
 • Keycast Kohlswa
 • Roslagsgjuteriet
 • Sandvik SRP
 • Stavanger Steel
 • Storebrogjuteriet
 • Valmet
 • Åkers Sweden
 • Österby Gjuteri


ELDFASTA PRODUCENTER / KERAMISKA PRODUCENTER

 • Calderys Nordic
 • Höganäs Borgestad
 • Cebex / Cerama
 • Gabriel Keramik
 • Geberit / IFÖ Sanitär
 • IFÖ Electric

MEDARBETARE

STOCKHOLM

Martin Carring
VD

+46 70 582 68 10
martin.carring@indesko.seKjell Pålsson
Marknad / Försäljning

+46 70 300 76 47
kjell.palsson@indesko.se


Peter Fernström
Ekonomi / Miljö

+46 70 563 00 14
peter.fernstrom@indesko.se


Lars Gustavson
Marknad / Försäljning

+46 70 608 74 43
lars.gustavson@indesko.se
VÄSTERÅS

Stefan Salmonsson
Platschef / Kvalitet

+46 70 216 68 77
stefan.salmonsson@indesko.se
 

Mikael Walther
Lager / Produktion

+46 70 768 78 79
mikael.walther@indesko.se


Kim Gustavsson
Lager / Produktion

Sam Reichert
Lager / Produktion

Micael Gelin
Lager / Produktion
KONTAKT

HUVUDKONTOR


AB INDESKO
Box 26154, 100 41 Stockholm

Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm

Telefon: +46 8-10 09 70       Fax: +46 8-796 79 30
Öppettider: 08:00-17:00 (lunch 12:00-13:00)
Ordermail: Order-avrop@indesko.se

LAGER - PRODUKTION


AB INDESKO
Saltängsvägen 7, 721 32 Västerås

Besöksadress:
Saltängsvägen 7, 721 32 Västerås

Telefon: +46 21-15 05 00      
Öppettider: 07:00-16:00 (lunch 12:00-13:00)

 

 

SKICKA MAIL

 Integritetspolicy enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

HITTA OSS

HUVUDKONTOR
STOCKHOLM


 

WGS84 - 59°20'29.4"N 18°3'55.7"E
WGS84 DDM - 59°20.490'N 18°3.929'E
WGS84 decimal (lat, lon) - 59.341507, 18.065482
RT90 (nord, öst) - 6582262, 1628609
SWEREF99 TM (nord, öst) - 6582093, 674332

LAGER - PRODUKTION
VÄSTERÅS


 

WGS84 - 59°35'34.6"N 16°30'34.6"E
WGS84 DDM - 59°35.577'N 16°30.577'E
WGS84 decimal (lat, lon) - 59.592945, 16.509615
RT90 (nord, öst) - 6608303, 1539791
SWEREF99 TM (nord, öst) - 6607048, 585230

Åter till toppen av sidan